Dopuszczalne dzienne spożycie

Suplementy

Dopuszczalne dzienne spożycie, dopuszczalne dzienne pobranie, dopuszczalna dzienna dawka, ADI to wskaźnik określający maksymalną ilość substancji w przeliczeniu na kilogram masy ciała, która może być spożywana codziennie z żywnością bez znacznych negatywnych skutków dla zdrowia przez całe życie.

To pojęcie po raz pierwszy zostało zastosowane przez Radę Europy w 1961 r., a następnie Połączony Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności FAO/WHO(ang.), który jest prowadzony przez dwie jednostki Organizacji Narodów Zjednoczonych: Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa i Światową Organizacja Zdrowia.

Dopuszczalne dzienne spożycie jest określane dla między innymi, większości dodatków do żywności, pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych. Wskaźnik ten jest najczęściej podawany w miligramach na kilogram masy ciała (mg/kg) na 1 dobę i dotyczy łącznego pobrania danej substancji różnymi drogami (z wodą, żywnością, powietrzem, kosmetykami, lekami).

Suplementy
Metabolizm

Metabolizm to całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne. Reakcje chemiczne składające się na metabolizm są zorganizowane w szlaki metaboliczne. Są to …

Suplementy
Składniki odżywcze

Składniki odżywcze to substancje chemiczne dostarczane do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy i wydobywane są z niego w procesie trawienia. Elementy produktów spożywczych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Należą do nich: białka pełnowartościowe (zwierzęce oraz pochodzące z roślin strączkowych) niepełnowartościowe (roślinne) częściowo niepełnowartościowe, …

Suplementy
Zalecane dzienne spożycie

Zalecane dzienne spożycie to ilość składników odżywczych, przede wszystkim witamin i soli mineralnych, które organizm przeciętnej osoby dorosłej potrzebuje przyswoić z pokarmem w ciągu doby. Prawidłowe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu zapotrzebowania jego organizmu na energię oraz wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. Przez pojęcie …