Tabletka

Suplementy

Tabletka to stała postać leku, przeznaczona do stosowania doustnego, podjęzykowego lub podpoliczkowego. Rzadziej jest stosowana do innych jam ciała, do implantacji lub przygotowywania roztworów o różnym zastosowaniu. Tabletki składają się ze sprasowanego proszku, złożonego z substancji leczniczej oraz substancji pomocniczych. Tabletki zawierają ściśle określoną ilość substancji aktywnej, jest to więc dawkowana postać leku.
Tabletki

Tabletki zostały wprowadzone do lecznictwa przez brytyjskiego wynalazcę Williama Brockedon’a, który w 1843 roku uzyskał patent na urządzenie, pozwalające sprasować pod ciśnieniem proszek w tabletkę. Obecnie są najczęściej i najpowszechniej stosowaną postacią leku.

Kształt tabletek może być różny. Najczęściej formuje się je w postaci płaskich lub wypukłych krążków, często z wyciśniętym na powierzchni wzorem lub napisem. Niezależnie od kształtu, powierzchnia tabletki powinna być jednolita i gładka.

Zalety tabletek

Łatwość zażywania leku
Gwarancja zużycia całości porcji, bez ryzyka, że jej część pozostanie w opakowaniu, łatwa kontrola ilości przyjętych dawek
Precyzyjnie określona zawartość substancji leczniczej w tabletce
Możliwość regulacji miejsca i szybkości uwalniania substancji leczniczej
Stosunkowo tania i bardzo wydajna produkcja
Zapewnienie maksymalnej trwałości substancji leczniczej
Ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych
Duża liczba i różnorodność leków, które można podawać w tej postaci
Łatwość pakowania wielu porcji w jednym zbiorczym opakowaniu
w postaci wypraski – możliwe jest uporządkowanie rzędów i kolumn w wyprasce ułatwiające dawkowanie, a także nadrukowanie użytecznych informacji.
w tubce – o średnicy dopasowanej do średnicy tabletek

Suplementy
Metabolizm

Metabolizm to całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne. Reakcje chemiczne składające się na metabolizm są zorganizowane w szlaki metaboliczne. Są to …

Suplementy
Składniki odżywcze

Składniki odżywcze to substancje chemiczne dostarczane do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy i wydobywane są z niego w procesie trawienia. Elementy produktów spożywczych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Należą do nich: białka pełnowartościowe (zwierzęce oraz pochodzące z roślin strączkowych) niepełnowartościowe (roślinne) częściowo niepełnowartościowe, …

Suplementy
Dopuszczalne dzienne spożycie

Dopuszczalne dzienne spożycie, dopuszczalne dzienne pobranie, dopuszczalna dzienna dawka, ADI to wskaźnik określający maksymalną ilość substancji w przeliczeniu na kilogram masy ciała, która może być spożywana codziennie z żywnością bez znacznych negatywnych skutków dla zdrowia przez całe życie. To pojęcie po raz pierwszy zostało zastosowane przez Radę Europy w 1961 …