Suplementy

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Biochemiczna funkcja pierwiastków Obok podziału na makro- i mikroelementy, stosowany jest również podział pod kątem funkcji biochemicznych. U roślin wyróżniane są następujące grupy: nutrienty wchodzące w skład związków węgla (azot, siarka) nutrienty biorące udział w magazynowaniu energii lub utrzymaniu integralności strukturalnej (fosfor, krzem, bor) nutrienty występujące głównie w postaci jonów, …