Suplementy

Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe to choroba wynikająca ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających substancje szkodliwe, a w szczególności toksyny bakteryjne, drobnoustroje lub oba naraz i przebiegająca z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Według klasyfikacji WHO zatrucia pokarmowe obejmują również zakażenia pokarmowe. Czynniki patogenne Bakterie Bakterie są najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych. Egzotoksyny Niektóre …